ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Zápis o volbách školské rady

V souladu s čl. 5 odst. (6) volebního řádu pro volby členů školské rady (dále jen „volební řád“) podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v základních školách (dále jen „škola“) oznamujeme, že volby proběhly v řádném termínu 9. června 2021 od 7:45 do 17:00 hodin a v náhradním druhém termínu 14. června 2021 od 7:30 do 8:30 hodin z důvodu nedostatečného počtu hlasujících za zákonné zástupce.

V souladu s čl. 4 odst. (3) volebního řádu zřídila ředitelka školy dne 17. května 2021 tříčlennou volební komisi ve složení Mgr. Martin Strakoš, Mgr. Hana Tichá a Mgr. Renáta Bendová. Přípravný výbor v souladu s čl. 4 odst. (4), (5) a (6) zorganizoval průběh voleb.

 

Navržení kandidáti byli:

Za zákonné zástupce: Radka Mašková, Jan Rychtr

Za pedagogické pracovníky: Renáta Bendová, Jana Vlková

 

 

V souladu s čl. 5 vyhlašuje volební komise výsledky voleb školské rady:

Volby dne 9. 6. 2021 podle čl. 5 odst. (2) se zúčastnilo 4 oprávněné osoby (z celkového počtu 473), které hlasovaly 4 platnými hlasy. Volby za zákonné zástupce byly tudíž dle odstavce 2 článku 5 prohlášeny za neplatné. Opakování volby došlo dne 14. června 2021. Volby se zúčastnila 1 oprávněná osoba (z celkového počtu 473), která hlasovala 1 platným hlasem. Opakované volby za zákonné zástupce byly tudíž dle odstavce 2 článku 5 prohlášeny za neplatné. Podle článku 5 odstavce 5 jmenuje do školské rady za zákonné zástupce ředitelka školy tyto kandidáty: Radka Mašková a Jan Rychtr

Volby podle čl. 5 odst. (3) se zúčastnilo 46 oprávněných osob (z celkového počtu 46), které hlasovaly 46 platnými hlasy. Do školské rady byla zvolena Renáta Bendová a Jana Vlková.