ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Informace pro strávníky ZŠ a Gymnázia Písnická

Oznámení strávníkům

Od 1.9.2023 se zvyšuje cena obědů

/cena potravin na přípravu obědů/

Věkové skupiny strávníků:

7-10 let 35 Kč

11-14 let 37 Kč

15 a více let 39 Kč

cizí strávníci 97 Kč

gymnázium Písnická 88 Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku(561/2004Sb.Školský zákon), ve kterém dosahují věku podle bodu 2. až 4. – vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

Upozornění !!!
Z hygienických důvodů školní jídelna nevydává jídlo do přinesených nádob.

Strávníky, kteří hradí stravné trvalým příkazem, upozorňujeme, že je nutné zvýšit měsíční platbu!!

 

Stravné se platí vždy předem, po prokázání platby bude dítě od následujícího dne přihlášeno

k obědům. Pokud strávník nemá zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd./viz Řád  školní jídelny.

 

  1. Platba stravného

1) Inkasem (bezhotovostní placení  z běžných účtů )

je nutné dát souhlas  s inkasem na  účet školní jídelny u ČS a.s.

číslo účtu: 7034-78874349/0800,  max.výše platby: 800.00Kč,

začátek období – srpen příslušného roku, variabilní symbol použijte z Přihlášky ke stravování.  

Potvrzení o souhlasu je třeba zaslat do 30. června školní jídelně, která  provede v druhé polovině srpna příslušného roku inkaso na září, a tak bude s obědem pro strávníky počítáno již od prvního dne školního roku.

2) Bankovním převodem

– platba obědů se provádí zadáním trvalého příkazu na hodnotu dvaceti obědů

– splatnost je k 20. dni v měsíci (první platba na září se provede 20.srpna)

– trvalý příkaz zadejte na účet ŠJ: 7034-78874349/0800

– uveďte jméno a variabilní symbol z Přihlášky ke stravování

3) Poštovní poukázkou – strávník obdrží podklady pro vyplnění v kanceláři ŠJ

 

  1. Cena oběda a vyúčtování

Cena jednoho oběda je stanovena dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (561/2004 Sb. Školský zákon), ve kterém dosahují určitého věku podle bodů 2. až 4. vyhlášky  č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Věkové skupiny strávníků
Sk. Věk Cena oběda od 1.9.2023
2. 7 – 10 let

35.00 Kč

3. 11 – 14 let

37.00 Kč

4. 15 a více let

39.00 Kč

 

Částka za stravné není každý měsíc stejná, její výše je určena počtem stravovacích dnů v daném měsíci a počtem odhlášek. Vyúčtování stravného se provádí průběžně, odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci, v případě zadání trvalého příkazu se provádí vyúčtování stravného v červnu nebo po dohodě.

III. Objednávání a odhlašování obědů

Strávníci, kteří již mají zaplacené obědy, si hned první den školního roku vyzvednou v kanceláři ŠJ bezkontaktní žetony proti vratné záloze  (žetony zůstávají strávníkům po celou dobu stravování, při ukončení stravování bude za nepoškozený žeton záloha vrácena). Pokud se strávník nebude stravovat od prvního dne školy, musí obědy odhlásit nejpozději do 31. srpna příslušného roku.

Jinak se obědy  odhlašují den předem nejpozději do 14.00 hodin v kanceláři ŠJ:

osobně

telefonicky:         241715752

e-mailem:             jidelna@zspisnicka.cz

po internetu (viz. níže)

První den neplánované nepřítomnosti je možnost si oběd osobně vyzvednout, následující dny musí být odhlášeny (vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování).

Ukončení či případné změny stravování je strávník či jeho zákon. zástupce povinen dojednat písemně nebo osobně v kanceláči ŠJ. V případě ukončení stravování zrušit svou pravidelnou bezhotovostní úhradu nebo souhlas k inkasu v nejbližším možném termínu ukončení stravování.

Strávníci se mohou v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky zaregistrovat pro objednávání stravy po internetu (viz. odkaz v pravo nahoře na stránce) – zvolí si přístupové jméno a heslo. Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy: 0328 na www.strava.cz – podrobné info a návod obdrží v kanceláři ŠJ.

Jitka Kábelová, vedoucí ŠJ