ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Zájmové kroužky 2022/2023

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení žáci a rodiče,

Jediné kroužky které budou otevřeny a pořádány školou jsou: Přípravy k přijímacímu řízení z ČJ a M.

Škola jako organizátor další kroužky neotevře. Kroužky, které u nás mají externí agentury budou dále v provozu a jejich činnost si organizují zmíněné firmy, kterým škola pouze pronajímá prostory. Nabídku Vám předáme na začátku září.

Odkazy na externí agentury:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás (např. statická elektřina, lidské tělo, atmosféra, hvězdy, vítr, daktyloskopie, roztoky, gravitace…). Děti provádějí zajímavé experimentykteré nejsou nebezpečné ani složité a dozví se, jak věci a jevy fungují.

Čas kroužku: 15:00 – 16:00

Datum první lekce: 23.02.

vnbkrouzky-a4-22

anglická družina – Rozmluvme děti anglicky (rozmluvmedetianglicky.cz)

tweens – Rozmluvme děti anglicky (rozmluvmedetianglicky.cz).

https://www.zspisnicka.cz/wp-content/uploads/2022/09/Pisnicka_anglicka-druzina.pdf

https://www.zspisnicka.cz/wp-content/uploads/2022/09/Pisnicka_tweens.pdf

Kurzy společenského tance

Florbalový kroužek