ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Tematický plán práce školní družiny

Náplní ŠD jsou zájmové aktivity, které jsou zařazeny do týdenní skladby činnosti:

1) Řízené plánované kolektivní nebo individuální činnosti, organizované nebo spontánní aktivity:

VV, PV, HV, LV, TV, DV, poslechové, spontánní činnosti, etika, výchova k občanství, dobrovolnictví, ekologie, etiketa, autogenní trénink, asertivní pravidla, péče o zdraví, modelové hry, zážitková pedagogika

2) Odpočinkové činnosti:

odstraňují únavu, výběr aktivit dle zájmu, volné kreslení, soutěživé hry – zařazují se dle potřeby žáků

3) Rekreační činnosti :

slouží k regeneraci sil, aktivní rekreační hry s náročnějšími pohybovými prvky

4) Příprava na vyučování :

procvičování učiva formou didaktických, psychologických, všeobecně rozšiřovacích her, kvízy, ověřování poznatků, encyklopedie, časopisy, cvičení motoriky, námětové hry.

Na základě písemného souhlasu rodičů umožňuje ŠD vypracování domácích úkolů u žáků 2. až 4. tříd, ale není to povinná činnost.

Pravidelné činnosti ŠD .

Nejsou zařazeny do týdenní skladby, ale každoročně se opakují – divadelní představení, návštěva knihovny, sportovní a zábavné odpoledne, den otevřených dveří, drakiáda, jarmark, karneval, mikulášská a vánoční besídka, soutěže, zahradní slavnost, stavby z písku, sněhu, přírodnin, aj.. Skladba pravidelné činnosti může být v průběhu školního roku doplněna o další akce.

Září 

 • Zápis žáků do ŠD, rozdělení do oddělení
 • Orientace ve škole i okolí školy
 • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD – bezpečnost
 • Školní jídelna – hygiena, stolování
 • Pravidla společenského chování, vytváříme pravidla v ŠD
 • Spolupráce s učiteli, rodiči, vých. poradcem, psychologem
 • Metodické sdružení a pracovní porada
 • Dopravní vycházka – bezpečná cesta do školy
 • Poznáváme nové prvňáčky – kolektivní hry
 • Vyrábíme z kaštanů
 • Podzimní výzdoba ŠD
 • Rok – roční období, měsíce, pranostiky
 • Sportujeme na hřišti a zahradě

 

Říjen

 • Drakiáda – 11.10.2023, výroba draků
 • Zpracovat přehled zapojení žáků do zájmových kroužků
 • Barvy podzimní přírody – různá zpracování
 • Pozorujeme proměny přírody
 • Podzim v zahradě – poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
 • Sbíráme a tvoříme z přírodnin
 • Vyrábíme vlaštovky z papíru
 • Pohybové a závodivé hry
 • Vlaštovkiáda – soutěž v letu vlaštovek v odděleních

 

Listopad

 • Družinová diskotéka – tělocvična ZŠ, 15.11.2023
 • Pohádkový týden – vyprávění, čtění, ilustrace
 • Martin – legenda, využití tabletů a interaktivní tabule
 • Odpočinek v herně, smyslové hry v kruhu
 • Pohybové hry s písničkami
 • Den poezie – pohádky a děti – četba, video, dramatizace
 • Barvy podzimu – zapouštění barev
 • Výtvarný ateliér
 • Vyrábíme náramky přátelství

 

Prosinec

 • Metodické sdružení a pracovní porada
 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky
 • Výzdoba třídy, dekorace na okna
 • Vyrábíme čerta, Mikuláše a anděla
 • Vánoční besídka s posezením a drobnými dárky
 • Posloucháme a zpíváme vánoční koledy
 • Vyrábíme vánoční svícen
 • „Mikulášský rej“ – soutěž o nejlepší masku
 • Výchova k občanství
 • Tělovýchovné chvilky v herně

 

Leden 

 • Společné vyprávění zážitků z Vánoc
 • Bezpečnost při zimních hrách a sportech
 • „Zvířata v zimě“ – tématická vycházka, krmení zvěře, poznávání stop zvěře
 • „Zima je tady“ – vyrábíme veselé sněhuláky
 • Hry na sněhu – stavění sněhuláků, bobování
 • „Tři králové“ – tradice a malba
 • Pexesiáda – soutěž v odděleních
 • „Co uděláš, když…“ – rozhovory, scénky
 • „Naše tělo“ – správné držení našeho těla, jednoduché cviky

 

Únor

 • Masopustní karneval – 21.2.2024
 • Povídáme si o tradicích a původu masopustu
 • Vyrábíme masky
 • Svátek sv. Valentýna 14.2. – valentýnská srdce – stříháme, lepíme
 • Turnaje ve stolních hrách v odděleních
 • „Pečujeme o své zdraví“ – zdravé zuby, péče o chrup
 • „Jsme kamarádi“ – pomáháme slabšímu, správné chování
 • Relaxační hry

 

Březen 

 • Metodické sdružení, pracovní porada
 • Měsíc knihy – moje oblíbená knížka
 • Jarní výzdoba ŠD
 • Zdobení kraslic – různé techniky
 • „Příroda se probouzí“ – vycházka do okolí, hledání prvních jarních květin
 • Jarní květiny – výroba, kresba
 • „Zdravé jídlo v našem jídelníčku“ – význam vitamínů, v čem se vyskytují, naučná videa
 • Dechová cvičení, relaxační chvilky s hudbou
 • Velikonoční zvyky, tradice, koledy

 

Duben

 • Ukázka sokolnictví –
 • Den Země – 22.4. – povídání o planetě Zemi, uklid okolí školy
 • „Jak se budí semínko“ – sázíme bylinky
 • Hlasy ptáků na jaře – přílet stěhovavých ptáků
 • „Statek plný zvířátek“ – skupinová práce
 • Čarodějnice – vyprávění, výtvarné zpracování
 • Modelové hry – na návštěvě, rodina, nakupujeme, aj.
 • Sportujeme na hřišti

 

Květen

 • Poznáváme stromy, květiny
 • Týmové hry na hřišti
 • Svátek matek – portrét maminky
 • Výroba domácích mýdel
 • Sociální a interaktivní hry – „Kouzelná slovíčka“
 • Procvičujeme logické myšlení
 • Předběžné přihlášky do ŠD na šk.r. 2024/25
 • Stopovaná – vycházka podle vyznačené trasy
 • Týden zvířecích mazlíčků – jak pečujeme o domácí mazlíčky, povídání, výtvarné zpracování

 

Červen

 • MDD – 5.6. 2024 – Olympijské hry na školní zahradě
 • Metodické sdružení, pracovní porada
 • Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody)
 • Píšeme dopis z prázdnin
 • Výtvarné a rukodělné dílny
 • Povídáme si – náš rok v ŠD
 • Práce s mapou – zajímavá místa v ČR
 • Letní olympijské hry 2024 – poznáváme olympijské sporty, pantomima
 • „Kam pojedu na prázdniny“ – kresba
 • Slavnostní ukončení docházky do ŠD, vyhodnocení, odměny
 • Poučení o bezpečném chování o letních prázdninách