ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Tematický plán práce školní družiny

Náplní ŠD jsou zájmové aktivity, které jsou zařazeny do týdenní skladby činnosti:

1) Řízené plánované kolektivní nebo individuální činnosti, organizované nebo spontánní aktivity:

VV, PV, HV, LV, TV, DV, poslechové, spontánní činnosti, etika, výchova k občanství, dobrovolnictví, ekologie, etiketa, autogenní trénink, asertivní pravidla, péče o zdraví, modelové hry, zážitková pedagogika

2) Odpočinkové činnosti:

odstraňují únavu, výběr aktivit dle zájmu, volné kreslení, soutěživé hry – zařazují se dle potřeby žáků

3) Rekreační činnosti :

slouží k regeneraci sil, aktivní rekreační hry s náročnějšími pohybovými prvky

4) Příprava na vyučování :

procvičování učiva formou didaktických, psychologických, všeobecně rozšiřovacích her, kvízy, ověřování poznatků, encyklopedie, časopisy, cvičení motoriky, námětové hry

vypracování domácích úkolů ŠD umožňuje u žáků 3. a 4. tříd, ale není to povinná činnost

Pravidelné činnosti ŠD .

Nejsou zařazeny do týdenní skladby, ale každoročně se opakují – divadelní představení, návštěva knihovny, sportovní a zábavné odpoledne, den otevřených dveří, drakiáda, jarmark, karneval, mikulášská a vánoční besídka, soutěže, zahradní slavnost, stavby z písku, sněhu, přírodnin, aj.. Skladba pravidelné činnosti může být za příznivé epidemiologické situace doplňena o další akce.

Září – vzpomínáme na prázdniny

 • zápis žáků do ŠD, rozdělení do oddělení
 • orientace ve škole i okolí školy
 • seznámení se školním řádem a řádem ŠD – bezpečnost
 • školní jídelna – hygiena, stolování
 • pravidla společenského chování, vytváříme pravidla v ŠD
 • spolupráce s učiteli, rodiči, vých. poradcem, psychologem
 • metodické sdružení a pracovní porada
 • Den české státnosti 28.9.
 • dopravní vycházka – bezpečná cesta do školy
 • malování na chodník
 • Zážitky z prázdnin“ – kreslíme, vyrábíme
 • podzimní výzdoba ŠD
 • rok – roční období, měsíce, pranostiky
 • sportujeme na hřišti a zahradě

 

Říjen – veselé barvy podzimu

 • poznáváme naši obec, znalost okolí, orientace v prostoru
 • zpracovat přehled zapojení žáků do zájmových kroužků
 • podzimní dekorace – vyrábíme, kreslíme
 • příprava na Halloween – malování strašidel, dýní
 • pozorujeme proměny přírody
 • drakiáda – 5.10.2022, výroba draků
 • podzim v zahradě – poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
 • sbíráme a tvoříme z přírodnin
 • Halloween – 31.10. – vydlabávání dýní
 • pohybové a závodivé hry
 • vyrábíme podzimní strašidýlka
 • výchova k dobrovolnictví

 

Listopad – strašidelný podzim

 • Divadelní představení – 30.11.2022 Velký Mikulášský program s nadílkou
 • pohádkový týden – vyprávění, čtění, ilustrace
 • Sv. Martin – čteme příběh
 • dopravní výchova – hry „Dávej bacha“
 • rozhovory – „Jak můžeme pomoci zvířátkům přečkat zimu“
 • 16.11. – Den poezie – čteme a recitujeme básničky
 • barvy podzimu – zapouštění barev
 • vyrábíme strašidelný hrad
 • výtvarné práce s použitím přírodních materiálů

 

Prosinec – vánoční těšení

 • metodické sdružení a pracovní porada
 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky
 • výzdoba třídy, dekorace na okna
 • vyrábíme čerta, Mikuláše a anděla
 • vánoční besídka s posezením a drobnými dárky
 • posloucháme a zpíváme vánoční koledy
 • vyrábíme dárky a přáníčka
 • Čertovské harašení“ – soutěže a hry v herně
 • výchova k občanství
 • tělovýchovné chvilky v herně

 

Leden – zimní radovánky

 • Co mi přinesl JEŽÍŠEK“ – společné vyprávění zážitků z Vánoc
 • Modelujeme zimní sporty
 • Zvířata v zimě“ – tématická vycházka, krmení zvěře, poznávání stop zvěře
 • Zimní čas“ – pracovní a výtvarné činnosti na dané téma
 • Hry na sněhu – stavění sněhuláků, bobování
 • Tři králové“ – tradice
 • turnaj ve stolním fotbálku
 • smyslové vnímání – hry a soutěže na hmat, čich, zrak, chuť, sluch
 • učíme se základní jógové pozice

 

Únor – doba karnevalu

 • Masopustní karneval – 8.2.2023
 • povídáme si o tradicích a původu masopustu
 • vyrábíme masky
 • Svátek sv. Valentýna 14.2. – výroba přání
 • Jak se chovat bezpečně na horách“ – povídání, instruktážní videa
 • Pečujeme o své zdraví“ – vitamíny, otužování, osobní hygiena
 • Jsme kamarádi“ – pomáháme slabšímu, správné chování
 • kreslíme a vyrábíme sněhuláky
 • cvičíme, tančíme, zpíváme

 

Březen – zdraví na jaře

 • Ukázka živých papoušků – 8.3.2023
 • metodické sdružení, pracovní porada
 • měsíc knihy – návštěva školní knihovny, práce s knihou
 • jarní výzdoba ŠD
 • jarní a léčivé rostliny, bylinkové čaje – povídání, poznávání
 • Příroda se probouzí“ – vycházka do okolí, hledání prvních jarních květin
 • malujeme jaro
 • Zdravé jídlo v našem jídelníčku“ – koláž, naučná videa
 • modelové hry – „Co uděláš, když…?“
 • dechová cvičení, relaxační chvilky s hudbou
 • Den učitelů 28.3. – J. A. Komenský

 

Duben – Velikonoce – proměny počasí

 • velikonoční zvyky, tradice, koledy
 • výrobky s velikonoční tématikou
 • Den Země – 22.4. – ekologie ochrana přírody, třídění odpadu
 • Ukliďme svět“ – uklízíme školní zahradu
 • vyrábíme z papíru – deštník, holínky
 • výroba meteogramu – sledujeme a zaznamenáváme počasí
 • vycházka zaměřená na orientaci v přírodě – jak se chovat při bouřce, požáru
 • čarodějnice – vyprávění, výtvarné zpracování
 • modelové hry – na návštěvě, rodina, nakupujeme, aj.

 

Květen – těšíme se na prázdniny

 • Den dětí v ŠD – 31.5.2023 – Zahradní slavnost – Klaun Roberto a jeho animační program
 • výrobky z různých materiálů – jarní motivy
 • vycházka do přírody – stopovaná
 • poznáváme stromy, květiny
 • týmové hry na hřišti
 • Svátek matek – povídáme si o mamince, vyrábíme přání
 • sociální a interaktivní hry – „Kouzelná slovíčka“
 • Hrajeme divadlo – dramatizace vlastních příběhů
 • předběžné přihlášky do ŠD na šk.r. 2023/24
 • Atletický trojboj“ – sportovní soutěž v odděleních

 

Červen – prázdniny jsou za dveřmi

 • metodické sdružení, pracovní porada
 • bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody)
 • učíme se telefonní čísla a správný postup při přivolání první pomoci
 • výtvarné a rukodělné dílny
 • povídáme si – náš rok v ŠD
 • přírodovědná vycházka – mapové a turistické značky
 • kostkiáda“ – soutěž ve stavění z kostek
 • tvoříme dle fantazie
 • slavnostní ukončení docházky do ŠD, vyhodnocení, odměny
 • poučení o bezpečném chování o letních prázdninách