ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Tematický plán práce školní družiny

Náplní školní družiny (ŠD) jsou zájmové aktivity, které jsou zařazeny do týdenní skladby činnosti:

1) Řízené plánované kolektivní nebo individuální činnosti, organizované nebo spontánní aktivity:

VV, PV, HV, LV, TV, DV, poslechové, spontánní činnosti, etika, výchova k občanství, dobrovolnictví, ekologie, etiketa, autogenní trénink, asertivní pravidla, péče o zdraví, modelové hry, zážitková pedagogika

2) Odpočinkové činnosti:

Odstraňují únavu, výběr aktivit dle zájmu, volné kreslení, soutěživé hry – zařazují se dle potřeby žáků.

3) Rekreační činnosti:

Slouží k regeneraci sil, aktivní rekreační hry s náročnějšími pohybovými prvky.

4) Příprava na vyučování:

Procvičování učiva formou didaktických, psychologických, všeobecně rozšiřovacích her, kvízy, ověřování poznatků, encyklopedie, časopisy, cvičení motoriky, námětové hry

vypracování domácích úkolů ŠD umožňuje u žáků 3. a 4. tříd, ale není to povinná činnost.

Pravidelné činnosti ŠD:

Nejsou zařazeny do týdenní skladby, ale každoročně se opakují – divadelní představení, návštěva knihovny, sportovní a zábavné odpoledne, den otevřených dveří, drakiáda, lampionový průvod, jarmark, karneval, mikulášská a vánoční besídka, soutěže, zahradní slavnost, stavby z písku, sněhu, přírodnin, aj..

 

Září

 • zápis žáků do ŠD, rozdělení do oddělení
 • orientace ve škole i okolí školy
 • seznámení se školním řádem a řádem ŠD – bezpečnost
 • školní jídelna – hygiena, stolování
 • pravidla společenského chování
 • zajištění organizace šk. roku – úvazky, rozvrh, rozdělení žáků do odd., úkoly pro vychovatelky, kontrola zápisních lístků, vypracování celoročního plánu ŠD, spolupráce s učiteli, rodiči, vých. poradcem, psychologem, vyřešit předávání žáků na kroužky v ŠD
 • metodické sdružení a pracovní porada
 • dopravní vycházka – bezpečná cesta do školy
 • poznáváme houby – povídání, kvízy, vyrábění
 • prázdninové zážitky – kreslíme, vyrábíme
 • rok – roční období, měsíce, hlavní znaky podzimu, počasí a pranostiky
 • podzimní výzdoba ŠD
 • pohyb a pobyt venku

Říjen

 • zpracovat přehled zapojení žáků do zájmových kroužků
 • poznáváme naši obec, znalost okolí, orientace vprostoru
 • podzimní dekorace – vyrábíme, kreslíme
 • pozorujeme proměny přírody
 • drakiáda – 7.10.2020, výroba draků
 • podzim v zahradě – modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
 • sběr plodů a přírodnin
 • výživa – zdravý jídelníček
 • pohybové a závodivé hry
 • výchova k dobrovolnictví
 • vycházka do lesa, stavba domečků z přírodnin

Listopad

 • lampionový průvod – 11.2020
 • dramatizace pohádek, příběhů – děti hrají divadlo
 • taneční hry
 • dopravní výchova – hry „Dávej bacha“
 • relaxační chvilky s hudbou
 • povídáme si, jak se zvířátka připravují na zimu
 • 11. – Den poezie – čteme a učíme se básničky, recitační soutěž v odděleních
 • barvy podzimu v klovatině, frotáž
 • výroba krmítek pro zvířátka na zimu
 • otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
 • učíme se asertivní pravidla

Prosinec

 • metodické sdružení a pracovní porada
 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, „jak to chodí jinde ve světě“
 • výzdoba třídy – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky, aj.
 • kreslíme čerta, Mikuláše a anděla
 • 12.2020 – Divadlo Kozlík – Jak Mikuláš berlu ztratil (Pohádka s nadílkou)
 • vánoční besídka s posezením u cukroví a drobnými dárky
 • zpíváme vánoční koledy
 • výchova kobčanství
 • učíme se řešit problémy
 • tělovýchovné chvilky vherně – vytrvalost, obruče, držení těla, dechová cvičení

Leden

 • zimní sporty – poznávání jednotlivých sportů a vybavení
 • zvířata v zimě – vycházka do lesa
 • pozorujeme stopy zvěře a ptáků ve sněhu
 • vyrábíme sněhuláky z vaty, papíru, krupice, aj.
 • hry na sněhu – koulovaná
 • malujeme zimní krajinu – výtvarné soutěže v odděleních
 • Didaktické hry s písmeny – dětské časopisy Dráček, Mateřídouška, Sluníčko
 • výchova kdobrovolnictví
 • učíme se komunikovat
 • smyslové vnímání – hry a soutěže na hmat, čich, zrak, chuť, sluch
 • učíme se asertivní pravidla
 • tělovýchovné chvilky vherně – vytrvalost,  obruče, držení těla, dechová cvičení

Únor

 • 2.2021 – Masopustní diskotéka (14.00 – 16.00), velká tělocvična
 • povídáme si o tradicích a původu masopustu
 • výroba masek
 • Valentýn – výroba přání
 • etiketa, chování na kulturních představeních, na veřejnosti, etika
 • povídání o horské službě
 • sezónní činnosti – sáňkování, bobování, stavby ze sněhu
 • zdravý životní styl – správné oblékání, zimní sporty
 • tělovýchovné chvilky vherně
 • učíme se empatii

Březen

 • metodické sdružení a pracovní porada
 • měsíc knihy – práce s knihou, čteme si úryvky z oblíbených knih, návštěva školní knihovny
 • básničky s jarní tématikou, pranostiky o jaru
 • jarní výzdoba ŠD
 • vyprávíme si o domácích mazlíčcích a mláďatech
 • pozorujeme probuzení přírody, hledání jarních květin (sněženky, bledule, aj.)
 • malujeme jarní květiny (různé výtvarné techniky)
 • tvoříme z papíru – jarní motivy
 • vycházka do okolí školy
 • poznávací a kontaktní hry ve skupině
 • hlavolamy, rébusy, hádanky, kvízy
 • dopravní výchova, značky
 • relaxační chvilky – cvičení, říkadla
 • modelové hry „Co uděláš, když…?“

Duben

 • 4.2021 – ukázka chovu papoušků (14.00 – 15.00)
 • velikonoční zvyky, tradice
 • velikonoční výrobky, zdobení vajíček, výzdoba ŠD
 • Den Země – 22.4.2020 – povídáme si o ekologii, chráníme přírodu, učíme se třídit odpad, „co znamená slovo recyklace“
 • úklid okolí školy, zahrady
 • etiketa – pravidla společenského chování
 • čarodějnice – vyprávění, vyrábění, výtvarné zpracování
 • pozorujeme jarní práce na zahradě i na poli
 • vycházka do okolí školy – zdokonalujeme chování na chodníku, přechodech, aj.
 • sportovní odpoledne v odděleních
 • modelové hry – nakupujeme, na návštěvě, aj.

Květen

 • 5.2021 – Soutěžní sportovní odpoledne v ŠD (zajišťuje tř. 8.B)
 • dopravní výchova – vybavení kola, bezpečná jízda
 • vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru
 • vycházky do přírody
 • zvířátka na statku, ze ZOO – volné zpracování
 • ekologická výchova, ochrana přírody
 • Den matek – vyrábíme přáníčka, učíme se básničku, povídáme si o mamince
 • představení povolání rodičů – hra na řemesla, pantomima, aj.
 • sociální a interaktivní hry – „kouzelná slovíčka“
 • učíme se asertivní pravidla
 • předběžné přihlášky do ŠD na šk.r. 2021/22

Červen

 • 6.2021 – Oslava dne dětí – zahradní slavnost – Klaun Roberto a jeho animační program
 • metodické sdružení a pracovní porada
 • těšíme se na prázdniny – malování, vyprávění
 • letní sporty – bezpečnost o prázdninách, první pomoc
 • učímě se telefonní čísla a správný postup při přivolání pomoci
 • práce s atlasem – hledáme země, které bychom chtěli navštívit
 • výtvarné a rukodělné dílny
 • přírodovědné vycházky
 • sportovní soutěže v odděleních – obručová a švihadlová královna/král, aj.
 • didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a apolečenské hry, hlavolamy, stavebnice
 • tvoříme dle fantazie
 • slavnostní ukončení docházky žáků do ŠD, vyhodnocení, odměny
 • poučení o bezpečném chování o letních prázdninách