ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Matematika

(aktualizace 1.9.2023)

Matematika dle tříd ve školním roce 2023/2024

 

Pracovní sešity používané v M http://www.2pir.eu/

I nadále můžete soutěžit a procvičovat matematiku v soutěži SpeedMat, bližší informace najdete SpeedMath.eu.

Známky z M mají různou váhu:

váha 10 čtvrtletní práce,
váha 4 ústní zkoušení a větší testy,
váha 2 menší testy,
váha 1 práce v hodině, domácí práce

Hodnocení testů (známky při úspěšnosti v %):

1. 86% – 100%
2. 70% – 85%
3. 45% – 69%
4. 20% – 44%
5. méně než 19%

Přehled známek v bodech: Body_web.pdf

Pravidla pro matematiku ZŠ Písnická

 • před začátkem hodiny (o přestávce) lze požádat o vysvětlení látky z poslední hodiny nebo DÚ
 • omluva na začátku hodiny (zapomenutý DÚ, pomůcky)
 • DÚ nemusí být vyřešen správně, ale musí mít zápis zadání, pokus o řešení a odpověď!
 • DÚ nemusí být podepsaný rodiči
 • za práci (aktivitu) v hodině lze získat známku s váhou 1
 • dbát na pěknou a čitelnou úpravu sešitu, sešit je min. 1x za pololetí kontrolován a může být známkován s váhou 1
 • o přezkoušení u tabule lze i požádat (říci nejpozději o přestávce před začátkem hodiny), max. 3x za pololetí)
 • známky z matematiky mají různou váhu, (přibližná) výsledná známky z matematiky se vypočítá jako vážený průměr známek, kde s váhou 10 se počítají čtvrtletní písemné práce, s váhou 4 větší testy a ústní zkoušení; s váhou 2 a 3 malé testy, ostatní známky mají váhu 1 (tj. jednoduše řečeno, jako by známku za čtvrtletní práci dostal 10krát a za větší test 4krát atd.)
 • u neúspěšně napsaného testu (tj. známka 4 nebo 5) lze po odevzdání domácí práce (cca dvojnásobného rozsahu než byl test, tj. bylo-li 5 příkladů, napíše 10 obdobného zadání) může požádat o napsání opravné práce ve svém volném čase (tj. mimo výuku, např. po obědě, během odpadlé vyuč. hodiny apod.). Do klasifikace se pak počítá průměr obou známek, tj. např. napíše-li první test na 5, opravný na 1, výsledná známka je 3, v případě průměru s polovinou na konci se známka zaokrouhlí ve prospěch žáka, tj. 5 a opravná 2 bude výsledná známka také 3. Požádat o napsání opravného testu může žák 2x za pololetí
 • kdykoliv lze požádat o zadání dobrovolné domácí práce na procvičení učiva z probírané látky, známka může a nemusí být klasifikována známkou s váhou 1
 • všechny známky z matematiky mají vždy stanovenu váhu a žáci i rodiče je vidí přes systém Bakaláři
 • výsledná známka z matematiky by se neměla lišit od známek ze čtvrtletních prací o více než 1 stupeň (tj. nelze napsat čtvrtletní práci na 4 a předpokládat výslednou známku 2).
  Pro úspěšné ukončení pololetí (tj. známka dostatečná nebo lepší) je zapotřebí získat z obou čtvrtletních prací alespoň známku 4 nebo lepší
 • doporučené opakování učiva – opsat si na papír zadání úlohy, zavřít sešit a pokusit se to vyřešit samostatně…

V případě absence ve škole nejprve zkuste kontaktovat spolužáky a získat informace u nich, v případě dlouhodobé absence i využijte možnosti kontaktu vyučujícího přes bakaláře nebo emailem a požádejte o zadání práce.

Online soutěž SPEEDMAT – 2 soutěžní kola:

http://www.speedmath.eu/

(ve škole je program již nainstalován, spustí se přes správce souborů, pod Tento počítač je Výuka (V), složka SpeedMath, program SpeedMath)
25. kolo končí 23.1.2022,

žáci mohou soutěžit opakovaně (i doma – z webu si lze zdarma stáhnout a nainstalovat program) ve školou vybraných kategoriích:
 • žáci 3. a 4. tříd – kategorie SPEEDMAT 1 – označit z prvního sloupce Počítání do 50druhý sloupec celýSoutěžPokračovat
 • žáci 5. tříd – kategorie SPEEDMAT 1 – označit všechny kategorie (tj. oba sloupce všechny 4 řádky), SoutěžPokračovat
 • žáci 6. tříd – kategorie SPEEDMAT 2 – označit z prvního sloupce Přirozená čísladruhý sloupec celýSoutěžPokračovat
 • žáci 7. tříd – kategorie SPEEDMAT 2 – označit z prvního sloupce Desetinná čísladruhý sloupec celýSoutěž, Pokračovat
 • žáci 8. tříd – kategorie SPEEDMAT 3 – označit z prvního sloupce Mocniny a odmoc.druhý sloupec celýSoutěž, Pokračovat
 • žáci 9. tříd – kategorie SPEEDMAT 6 – označit celý první sloupecdruhý sloupec nicSoutěž, Pokračovat

 

Logická olympiáda

http://logickaolympiada.cz/ – pozor změna: Po problematickém získávání souhlasů zákonných zástupců je registrace a účast v soutěži pouze doporučená. Zájemci se se souhlasem rodičů zaregistrují a pak v říjnu budou soutěžit doma. Registrace je pouze do 30. 9. 2023.
Nejlepší žáky naší školy odměníme diplomy! Pokud by někdo potřeboval poradit s registrací, můžete se obrátit na Mgr. Janu Vlkovou.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol, kategorie:

 • Z5 pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Z6 pro žáky 6. tříd ZŠ
 • Z7 pro žáky 7. tříd ZŠ
 • Z8 pro žáky 8. tříd ZŠ
 • Z9 pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro kategorie Z5, Z6, Z7 a Z8 jsou organizována školní a okresní (obvodní kola). V kategorii Z9 se pořádají školní, okresní a krajské kolo.
Ve školním roce 2023/2024 bude probíhat 73. ročník Matematické olympiády

Zadání (vyberte si jen svou kategorii)

z73i-zadani.pdf

Každou úlohu odevzdávejte vyučujícímu matematiky na samostatném papíru s označením:
jméno a příjmení
třída
ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760, 142 00 Praha 4
číslo úlohy včetně kategorie např. Z6–I–1

Poslední údaj je označení úlohy podle tohoto letáku. Znění úloh nemusíte opisovat. Nevejde-li se vám řešení na jeden list, uveďte na dalších listech vlevo nahoře své jméno a označení úlohy a očíslujte stránky. Řešení pište podrobně jako výklad, ve kterém jsou uvedeny všechny podstatné úvahy tak, aby bylo možno sledovat váš myšlenkový postup.

Ukázka zpracování řešení jedné z úloh 63. ročníku.

Úlohy odevzdávejte dle kategorie do – bude doplněno, zatím info ze šk. r. 2022/2023:
Z5, Z9: 15.11.2023 první 3 úlohy, 5.1.2024 další 3 úlohy
Z6, Z7, Z8: 15.1.2024 první 3 úlohy, 1.3.2024 další 3 úlohy

Okresní kolo MO kategorie:

Z5, Z9:  středa 24. 1. 2024

Z6, Z7, Z8: středa 3.4.2024

Více informací získáte na http://www.matematickaolympiada.cz/

Další soutěže:

pro zájemce BRLOH – https://brloh.math.muni.cz/

pro zájemce MASO

pro všechny žáky 6. tříd – Filipův pohár – soutěž finanční gramotnosti

https://aplikace.filip.csob.cz/#filip

 

 

Potřebné pomůcky na matematiku J. Vlkové (6.A, 6.B):

 • Sešit A4 čtverečkovaný na matematiku (dohromady na aritmetiku i geometrii)
 • Trojúhelníkové pravítko s ryskou
 • Ořezaná obyčejná tužka (mikrotužka) + guma
 • Barevná propiska – nejlépe zelená, černá, ne červená
 • Kružítko s náhradní tuhou (nutné na geometrii, ale nosit raději stále)
 • Úhloměr
 • Lepidlo na papír (nutné!)
 • Izolepa úzká, malá na vlepování prac. listů – doporučeno (nebo vlepovat doma)
 • Druhé pravítko – stačí malé (nutné na geometrii, ale nosit raději stále)
 • Sešit A5 čtverečkovaný (tenký) na testy – odevzdat (zůstává u vyučujícího), lze z předch. ročníku

 

Procvičování matematiky dle ročníků i s návody (od 1. ročníku do 9. ročníku) – velká sbírka příkladů, řada různých témat khanacademy.cz, přihlašujte se přes školní Google účet (zadáním emailové adresy a vašeho hesla)

Procvičování dle ročníků (od 1. ročníku do 9. ročníku) – velká sbírka příkladů, řada různých témat http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat.html

Učivo základní školy „Matematika polopatě“ http://www.matweb.cz/kategorie-zakladni-skola

Matematické tabulky http://www.danky.webovka.eu

Velká kniha geometrie http://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie

Další velká sbírka geometrie „Matematika polopatě“ http://www.matweb.cz/kategorie-geometrie

Procvičování podle ročníků ZŠ Tatenice http://zs.tatenice.cz/predmety/matematika/informace/index

Programy na podporu výuky matematiky:

Geometrie GeoGebra http://www.geogebra.org

Geometrie procvičování (testování) úloh přes www stránky http://geotest.geometry.cz

učebnice matematiky – vysvětlená témata i s příklady http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=2