ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Komunikační kanály naší školy

Pro komunikaci mezi žáky, rodiči a školou jsou k dispozici následující komunikační kanály:

1) systém Bakaláři
2) webové stránky školy
3) E-mailová komunikace


Systém Bakaláři
—————
Do systému Bakaláři se dostanete přes stránky školy – kliknutím vpravo nahoře na ikonu Bakaláři.
Jsou nastaveny dvě úrovně přístupu rozlišené různými přihlašovacími údaji: pro rodiče a pro žáka.
Při přístupu přes webový prohlížeč je informace o aktuální úrovni přístupu zobrazena v pravém horním rohu stránky.
Rodič má přístup ke všem informacím jako žák kromě přímé komunikace mezi učitelem a žákem. Naopak navíc má rodič možnost omlouvat třídnímu učiteli absenci žáka a komunikovat s ostatními učiteli.
Žák nemá přístup ke komunikaci mezi rodičem a školou.
V Bakalářích jsou dostupné zejména následující informace:
– klasifikace (známky z jednotlivých předmětů) – sekce „klasifikace“
– rozvrh (stálý i aktuální včetně změn) – sekce „výuka – rozvrh“
– probírané učivo (předmět, téma, datum, číslo hodiny) – sekce „výuka – přehled výuky“
– domácí úkoly (pokud je vyučující zapíše) – sekce „výuka – domácí úkoly“
– absence žáka (omluvené i neomluvené nepřítomnosti ve škole) – sekce „průběžná absence“
– zprávy školy rodičům nebo žákům (s možností odpovědí) – sekce „Komens“
U žáků prvních a druhých tříd je uvádění klasifikace v systému Bakaláři na rozhodnutí třídního učitele. Ve vyšších ročnících je již klasifikace uváděna u všech žáků.
Pokud je třídnímu učiteli známa E-mailová adresa zákonného zástupce, zasílá systém Bakaláři navíc upozornění („avízo“), že byla uložena nová zpráva do sekce Komens (pokud není výslovně zažádáno jinak, je toto upozornění zasíláno pouze na jeden kontaktní E-mail).
Přihlašovací údaje pro úroveň žák jsou vlepeny v žákovské knížce (notýsku). Pro úroveň rodič byly přihlašovací údaje předány zákonným zástupcům na třídních schůzkách 9.9.2020. U prvních tříd byly (nebo budou) předány osobně proti podpisu.


Microsoft 365
—————————————————
Jako součást výuky a jako přípravu na možnou vzdálenou výuku v budoucnu mají všichni žáci školy k dispozici systém Microsoft 365 (dříve nazývaný Office 365 nebo jen o365). Součástí tohoto systému je i aplikace MS Teams, kterou naše škola k této vzdálené výuce bude využívat. Přihlašovací údaje pro přístup k tomuto systému jsou pro žáky prvních až čtvrtých tříd téměř shodné s přihlašovacími údaji do systému Bakaláři (úroveň žák) – přihlašovací jméno je doplněno o „@zspisnicka.cz“ (např. 23BNovPe@zspisnicka.cz). Žáci pátých a vyšších tříd mají možnost si nastavit hesla individuální (pouze osobně ve škole).
Jako součást systému Microsoft 365 mají žáci školy přidělenou i osobní E-mailovou adresu (ve tvaru <přihlašovací_jméno@zspisnicka.cz>), která je využívána pro přístup k některým aplikacím během výuky (např. výuka jazyků).