ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Elektronická vývěska

Oznámení strávníkům

Od 1.9.2022 se zvyšuje cena obědů

/cena potravin na přípravu obědů/

Věkové skupiny strávníků:

2. 7-10 let 33 Kč

3. 11-14 let 35 Kč

4. 15 a více let 37 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku(561/2004Sb.Školský zákon), ve kterém dosahují věku podle bodu 1. až 4. – vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

Strávníky, kteří hradí stravné trvalým příkazem, upozorňujeme, že je nutné zvýšit měsíční platbu!!

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

pro školní rok 2023/2024

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 350,- Kč měsíčně. Úplata je splatná převodem na účet školy č. 35-78874349/0800 do 14 dnů příslušného měsíce ve dvou dílčích splátkách: září až prosinec, leden až červen.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.

V Praze dne 31.8.2023
Mgr. Eva Čulíková, ředitelka školy

Zřizovací listina

123

456