ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Zápis do prvního ročníku pro ukrajinské žáky na školní rok 2023/2024

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Aktualizace 14.6.2023

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PÍSNICKÁ V PRAZE 12

  Vážení rodiče,

dle §183 odst. 2, novely školského zákona č. 472/2011 Sb., se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, jimiž se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ROZHODNUTÍ
A01 Nepřijat
A02 Nepřijat
A03 Nepřijat
A04 Nepřijat

Tento seznam se zveřejňuje dne 14. června 2023.                           Mgr. Eva Čulíková                                                                                                                    ředitelka školy

 

 

 

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Základní škola Písnická v Praze 12

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2023 od 10:00 do 14:00 hodin.

Místo zápisu / Місце запису: Kancelář ředitelky v hlavní budově na adrese Písnická 760/11, Praha 4, 142 00

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (можна забрати її особисто у відповідній школі)

 1. b) vízový doklad dítěte

документ дитини, в якому є віза

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 • a) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v naší spádové oblasti.
 • Pokud počet zapsaných dětí v daném kritériu překročí maximální kapacitu, dojde k losování.

 

V /м. Praze dne/дата 21. 2. 2023

  

Mgr. Eva Čulíková 

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

 

Zápis pro ukrajinské žáky
 • Žádost o přijetí pro ukrajinské žáky
  Datum publikace: 21. 2. 2023
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: doc
  Anotace:
 • Žádost o odklad pro ukrajinské žáky
  Datum publikace: 21. 2. 2023
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: docx
  Anotace:
 • Přehled oprávnění k úkonům pro ukrajinské občany
  Datum publikace: 13. 5. 2022
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: png
  Anotace:

 

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY:

 Základní škola Písnická v Praze 12

Praha 4 – Kamýk, Písnická 760/11

Čechtická

Durychova

Hodkovická

Cholupická

Krhanická

Libeřská

Mariánská

Mařatkova

Nechanická

Novodvorská – území MČP12

Olbramovická

Otradovická

Písnická

Rabyňská

U Kamýku – sudá orientační čísla

Zdislavická

Zvolská

Žampašská