ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Veřejná zakázka malého rozsahu

Dne 22.6. vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,, veřejná zakázka“)
Název zakázky: Přírodovědná laboratoř – stavební práce.
Lhůta pro podání nabídek trvá do 30. 6. 2022 do 11:00 hodin. Otevírání obálek není veřejné.
Veřejná zakázka malého rozsahu
 • Zadávací dokumentace
  Datum publikace: 21. 6. 2022
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Položkový rozpočet
  Datum publikace: 21. 6. 2022
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: xlsx
  Anotace:
 • Návrh smlouvy o dílo
  Datum publikace: 21. 6. 2022
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: docx
  Anotace: