ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Ptáci ve školní zahradě ZŠ Písnická

Monitoring ptačích druhů ve školní zahradě ZŠ Písnická

Ve školním roce 2019/2020 byla naše škola vybrána společností ORNITA, se kterou úzce dlouhodobě spolupracuje, k účasti na projektu sledování ptačích druhů v městském prostředí. Ornita si vybrala právě naši školu, protože už jsme aktivně spolupracovali na dlouhodobém programu „Zvyšování hnízdních možností ptáků“.

Krmítko s kamerou

Do projektu jsou zapojeny 4 třídy 1. stupně (2.A, 4.A, 4.B, 5.B) naší ZŠ. Děti prezentují výsledky vlastní badatelské činnosti, aktivně shromažďují informace a poznatky z pozorování ptačích druhů ve školní zahradě i jinde a svá zjištění popularizují různými formami. Za výsledky své práce jsou odměňováni sbíráním bodů ve formě číslovaných obrázkových samolepek, které si nalepují do soutěžních sešitů. Aby jednotlivé ptačí druhy rozeznali a dovedli správně pojmenovat, zúčastnili se na počátku projektu odborné přednášky s promítáním fotografií a videí. K dispozici také mají ve třídách několik výtisků knihy Ptačí zahrada s bohatou fotografickou nabídkou jednotlivých opeřenců a popisem jejich chování a zvyklostí.

Na venkovní parapety některých tříd (v Krhanické v 1. patře a v hlavní budově u kabinetu chemie) byla nainstalována krmítka a pítka (u 5.B), u jednoho krmítka je kamera s pohybovým čidlem ke snímání ptačích druhů. Závěrečnou prací každého pozorovatele nebo skupiny bude plakát nebo ornitologická nástěnka shrnující průběh a výsledky monitoringu v průběhu celého školního roku s výstupy např.: fotografie, kresby a informace o pozorovaných ptačích druzích v zahradě a na krmítku, přehled úprav v zahradě, jimiž žáci zlepšili životní podmínky ptákům, nebo fotografie pítek a krmítek vytvořených samotnými žáky a umístěných do školní zahrady. V přízemí ZŠ Písnická byly také nainstalovány 2 nástěnky, kam jsou postupně umísťovány práce žáků.

Zajímavé fotografie a videa jsou uloženy ve sdíleném adresáři na serveru školy a mají k nim tak přístup všichni vyučující a mohou je tak využít při výuce. Bylo vypozorováno, . že sýkory koňadry se tolik nebojí a zůstanou na krmítku zobat několik sekund (vzácně i 10), vrabci taky, ale sýkory modřinky se vždycky jen mihnou a je těžké je vůbec postřehnout. Také se ve dvou případech stalo, že byly na krmítku současně dva různé druhy (např. vrabec a sýkora). Výskyt ptáku na krmítku s kamerou se postupně zvyšuje, např. za březnový víkend už to byl stejný počet jako za 10 dní před tím.

Videa:

Celý projekt v ZŠ organizuje Mgr. Daniela Krejčíková, děkujeme jí za zajímavé zpestření výuky.