ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hlavním městem Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Škola může na základě rozhodnutí ředitele umožnit nárokovému žadateli zapsanému do školy ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat podporu s tzv. fondu solidarity.

 

1) Žádost o PROMINUTÍ ÚPLATY (STRAVNÉ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB) ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022/2023 – viz.níže.

2) Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ŠKOLA V PŘÍRODĚ, LYŽAŘSKÝ KURZ, VÍCEDENNÍ VÝLETY, ÚPLATA ZA KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU) v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022/2023 –viz.níže.

Postup podání žádosti:

  • Žadatel, který žádost podává (v případě nezletilosti žadatele zastupuje zákonný zástupce), musí mít bydliště na území hl. m. Prahy (bydliště žáka).
  • Žádost podává žadatel ředitelce  školy na předepsaném formuláři. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím schránky –  hl. budova Písnická (schránka umístěna na sloupu u hlavního vchodu u vrat),  poštou nebo elektronicky datovou schránkou (p3imq57), (nelze žádat zpětně, tzn. například stravné 9/2022)
  • Termín přijímání žádostí je stanoven do 17. října 2022 .
  • O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka školy vyrozumí žadatele. V případě, že bylo žádosti vyhověno, ředitelka školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.  Rozhodnutí si žadatel vyzvedne v sekretariátu školy do konce příslušného kalendářního měsíce.

 

 Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022/2023 – ke stažení ZDE

 

 Přiložené soubory

 

Více informací MHMP