ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

O2 Chytrá škola – akce

Workshop „Bezpečná hesla“ pro žáky 6. tříd dne 5. 3. 2020

HaveIBeenPwned

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 1. vyučovací hodinu v 6.A a 2. vyučovací hodinu v 6.B proběhl workshop pro žáky 6. tříd zaměřený na bezpečnost hesel od pana Jiřího Palyzy z Národního centra bezpečnějšího internetu. Žáci si přinesli do školy své mobily (nebo jim byl zapůjčen školní tablet) a přes speciální wifi síť si vyzkoušeli test svých znalostí z této oblasti. Diskutovali nad možnými způsoby zneužití hesel, jaká hesla vymýšlet, jak často je měnit apod. Nakonec se dozvěděli i správné odpovědi na otázky v testu. Zmínil i webovou stránku htps://haveibeenpwned.com/, kde si žáci mohou ověřit, zda jejich emailová adresa nebyla zneužita. Žáci velmi dobře spolupracovali a bylo vidět, že je dané téma zaujalo i poučilo.

Workshop „Kritického myšlení“ pro žáky 8. a 9. tříd

V pátek 26.2.2020, ve středu 4.3.2020, pátek 6.3.2020 se uskutečnily workshopy „Kritického myšlení“ od organizace Faketicky (pro 9.B, 8.A, 9.A, pro 8.B je naplánována na čtvrtek 26.3.2020, byl přesunut pro onemocnění lektorek). Cílem projektu bylo dovést studenty a žáky ke kritickému myšlení při čtení zpráv, k lepší orientaci v mediálním prostoru. Žáci si interaktivní formou ukázali, co je dezinformace, jak číst zprávy a na které aspekty si dát pozor. Hovořili o rozdílech mezi seriózním, bulvárním a dezinformačním webem a zopakovali si pojmy typu veřejnoprávní televize, ČTK, vše zábavnou a hravou formou.

Bezpečně v kyberprostoru 26.2.2020

Bezpečně v kyberprostoru

Dne 26.2.2020 měli žáci 2. a 3. tříd v žákovské knihovně ZŠ Písnická připravené divadelního představení: „Bezpečně v kyberprostoru“.

Cílem projektu bylo nahlédnout se žáky, ale i s jejich pedagogy či asistenty, do světa internetu, seznámit je s nástrahami kyberprostoru a důležitými bezpečnostními pravidly, a to formou jednoduchou, srozumitelnou a hlavně zábavnou.

Internet a mobilní telefon má pro děti v dnešní době velký význam, proto je třeba zvýšit povědomí o nebezpečích internetu a sociálních sítí a poradit, jak se před případnými útoky chránit.

Každý, herci sehraný příběh, měl špatný konec, ale společně se žáky pomocí interakce, diskuze nebo otázek se příběh změnil do podoby příběhu s koncem dobrým.

Bezpečně v kyberprostoru

Bezpečně v kyberprostoru

 

Beseda pro rodiče – 13.11.2019 – školní jídelna ZŠ Písnická

Přednáška pro rodiče byla velmi poutavá, rodiče se zdrželi až do 20h a ještě pak zástupce NCBI odpovídal na jejich dotazy.


Vážení rodiče,

dne 13. listopadu 2019 se od 17:30 uskuteční třídní schůzky. Po nich se v jídelně školy od 18:30 bude konat beseda pro rodiče na téma Online světy našich dětí a co my s tím (= „internet našich dětí“).

Jste srdečně zváni. 

V besedě nad tématy online aktivit dětí a mládeže na internetu se budeme zabývat především existencí digitální stopy a jejího dopadu na online i offline životy uživatelů, čím a jak ji děti vytvářejí a jak může být pro ně nebezpečná.
Probereme si základní internetová rizika, ke kterým patří kybergrooming, sexting, stalking, násilné projevy, úniky fotografií a související projevy vydírání, probereme si nejpoužívanější sociální sítě, aktuální trendy a související rizika (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat), pohovoříme o nebezpečných výzvách (Blue Whale Challenge–Modrá velryba, Cinnamon challenge, Ice Bucket Challenge apod.), povíme si o základní obraně proti kyberšikaně a zmíníme stránky se závadným obsahem, na které děti a mládež při svých toulkách internetem také mohou narazit (stránky nabádající k sebepoškozování, anorexii a bulimii).
Nezapomeneme na návykové chování a související rizika závislosti (Twitch.tv, E-sporty, nadměrné užívání mobilů). Ukážeme si také některé nástroje rodičovské ochrany.
Pokud bude čas, podíváme se na videa, která mohou rodičům pomoci vysvětlit dětem nutnost ochrany v online prostředí:

  • „Oldřiška hledá kluka z autobusu“ (digitální stopa)
  • „V síti“ (vystavování dětí sexuálně explicitnímu obsahu a sexuální obtěžování)
  • „Child predator experiment“ (jak je snadné vylákat dívky na schůzku v reálném prostředí)

o2-chytrá škola
Besedu pro rodiče připraví organizace „Národní centrum bezpečnějšího internetu“ a je financována z grantu „O2 chytrá