ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Frankofonie 2023 v ZŠ Písnická

V pondělí 20. 3. 2023 proběhl mezinárodní den Frankofonie (Journée internationale de la Francophonie). I v letošním školním roce jsme se zapojili se všemi žáky, kteří se učí francouzsky. Projektu jsme se věnovali celý týden. Slavnostní den jsme zahájili přípravou obložených francouzských baget ve školní kuchyňce. Žáci si připravili opravdu skvělé bagety a přinesli si mnoho surovin. Součástí dnů Frankofonie byla prezentace frankofonních států, které si žáci postupně losovali. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o různých státech, včetně afrických (např. Kongo, Togo, Benin, Niger a mnoho dalších). Žáci se rovněž seznámili s různými zeměpisnými pojmy ve francouzštině.

Frankofonie označuje zpravidla celek zemí užívajících francouzštinu jako prostředek k dorozumění nebo k rozvoji kultury. Termín frankofonie je však daleko obsáhlejší.

Frankofonie sdružuje země, kde francouzština je:

– jediným oficiálním jazykem (Francie, Kongo, Monako aj.)

– mateřským jazykem velké části obyvatel (Francie, Belgie aj.)

– kulturním jazykem (Rumunsko, Maroko, Alžírsko, Egypt aj.)

– jazykem jen určité společenské vrstvy (např. Izrael)

– frekventovaným jazykem jen v určitých oblastech větších států (USA – Louisiana, Nová Anglie aj.)