ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Antifetfest 2022 – velký úspěch naší školy

Ve středu 4. 5. 2022 v kině Modřany proběhlo krajské kolo soutěže Antifetfest, kdy porota hodnotila různé krátké preventivní filmy od nadaných žáků ZŠ.

Antifetfest aneb Jde to i jinak 2022 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.

V letošním školním roce hlavní cenu získala naše žákyně z 8.A Tabita Toepferová., která si říká Studio Tabi, se snímkem Naděje. V Modřanském biografu přivítali všechny zúčastněné starosta Jan Adamec, radní Jiří Brůžek, radní Petr Prchal, místostarosta Petr Šula a další. Starosta Jan Adamec popřál autorům soutěžních snímků, aby jim tvůrčí energie vydržela co nejdéle, abychom se s jejich filmy mohli setkávat i nadále.

Radní Petr Prchal vyzdvihl úroveň soutěžních snímků, která se každoročně zvyšuje. „Je vidět, že úroveň vnímání audiovize neustále vzrůstá, že se učíte od svých starších spolužáků, a to je senzační. Ten festival je stále lepší a lepší a já věřím, že to tak bude i v dalších letech,“ řekl radní Petr Prchal. Mimo zástupců vedení městské části Praha 12 přišel do Modřanského biograf podpořit děti i senátor Pavel Fischer.

 

Výsledky:

Do soutěže bylo přihlášeno sedm soutěžních snímků tvůrců ze čtyř základních škol MČ Praha 12. Naše škola soutěžila se 3 snímky. Dva filmy natočila třída 6.A a 3. snímek Tabita Toepferová z 8.A. Všechny tři snímky byly úspěšné a získaly krásná ocenění. Chlapci získali Zvláštní cenu poroty za téma se snímkem “Neurážej”, rovněž obsadili krásné 4. místo a dívky ze stejné třídy získaly Zvláštní cenu poroty za námět se snímkem “Modrá velryba”.

Všem soutěžícím a zároveň i oceněným gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Tabita postupuje do celorepublikového kola, které proběhne na podzim v kině Světozor.  Rovněž děkujeme žákům posledního ročníku, kteří na soutěži pravidelně vystupují a pomáhají s přípravami. Letošní pomocníci 9. ročníků končí a od příštího školního roku štafetu převezmou mladší žáci. Velmi si vážíme práce našich žáků a do budoucna jim přejeme další školní i životní úspěchy.

 

Mgr. Lenka Hanyšová, školní metodik prevence