ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Zdravý životní styl – soutěž

Ocenění ZŠ Písnická

Na podzim se naše škola zapojila do projektu zaměřeného na zdravý životní styl.  Šesté třídy absolvovaly zajímavou přednášku na téma: „Školní oběd versus cola a chipsy“ a vyšší ročníky „Děti a rozumný životní styl“. Kvůli uzavření škol přednášky neproběhly ve všech třídách dle plánu. Po absolvování přednášky lektorka nabídla možnost účasti v projektu pro celou třídu.

Žáci měli radit a doporučit změny v jídelníčku školákům v různých situacích. Jednalo se o práci ve skupinkách, ale hodnocena byla vždy celá třída. Projekt jsme ukončovali již v distanční výuce.
Tři třídy 6.A, 6.B a 8.A zvítězily – získaly diplom a finanční odměnu ve výši 5000 Kč pro každou třídu. Děti během distanční výuky vytvořily krásné projekty a prezentace na zadané téma. Zdravému životnímu stylu se průběžně věnujeme na hodinách VkZ v 6. třídách a rovněž ve všech předmětech na II. stupni v rámci ČJS.
Oceněným třídám gratulujeme a přejeme další úspěchy v podobných soutěžích.

Zdravá výživa 1