ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Soutěžní akce pro děti z MŠ Oáza

Žáci 7. A si na pondělí 24. 4. 2023 připravili soutěžní čarodějnickou stezku pro děti z MŠ Oáza. Stezka byla naplánovaná na školní zahradu, kvůli nepřízni počasí však musela být přesunuta do vnitřních prostor školy.
Na celkem sedmi stanovištích děti z MŠ plnily různé úkoly, za jejichž splnění získávaly razítka. Mezi úkoly byl například zpěv a recitace, házení míčem, slalom s ping-pongovým míčkem na lžičce nebo hod míčkem do koše.
I přes komplikaci způsobenou počasím byla celá akce úspěšná, soutěžní dopoledne se líbilo jak dětem ze školky, tak žákům, kteří ho připravovali.
Děkuji 7. A za vzornou přípravu a organizaci soutěží a paním učitelkám z MŠ Oáza za to, že s dětmi přišly a také za sladkou odměnu, kterou pro všechny přinesly!
M. Urbanová