ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Soutěže (aktualizace 27.4.2023)

Matematická soutěž SPEEDMAT

Žáci si mohou procvičovat matematiku (ať už ve škole nebo doma) také hravou zábavnou formou http://www.speedmath.eu, žáci mohou soutěžit jak doma, tak ve škole. Program si lze zdarma stáhnout na internetu na výše uvedené internetové stránce, ve škole je program již nainstalován, spustí se přes správce souborů, pod Tento počítač je Výuka (V), složka SpeedMath, program SpeedMath. Žáci mohou program využít buď jen k procvičování probíraného učiva nebo k soutěžení. Na soutěž je k výběru 27 kategorií, jsou rozdělené podle tříd (věku žáků). Pro soutěž zvolte libovolnou kategorii odpovídající třídě žáka, kterou navštěvuje. Může soutěžit i v kategorii pro starší (nikoliv pro mladší – to může jen jako trénink, hrajte fair play).

Nejlepších 5 žáků naší školy (a dále všichni, co se umístí do pátého místa v každé kategorii celorepublikové soutěže) získá od organizátora originální diplom.

  Doporučujeme při zápisu na web zadávat pouze loginname nebo zkratku, není nutné zapisovat celé příjmení a jméno žáka.

Soutěž si mohou vyzkoušet i rodiče, (dospělí či sourozenci) – pro ně je určeno 10 soutěžních kategorií (bez omezení věku). Může to být výzva pro celou rodinuKdo získá více bodů – rodič nebo dítko? (tedy každý ve své kategorii…).

Ve dnech 13. a 14. května si soutěž vyzkoušeli žáci 2.A i 2.B a 3.A, žáci 1.A i 1.B si zatím vyzkoušeli jen  onlinecviceni.cz

 

Astronomická olympiáda

Letos poprvé se 7 žáků naší školy zapojili do Astronomické olympiády a ve školním kole se 6 z nich stalo úspěšnými řešiteli. Gratulujeme jim. Čeká je nyní další kolo, které vypracovávají doma online.

Astro logo

Jsou známy výsledky krajského kola astronomické olympiády a náš žák ŠP z 9.B postoupil v kategorii EF (8. a 9. třídy) do celorepublikového prezenčního finále 26.5.2023! Gratulujeme a držíme mu palce.
Další dva žáci z 8. tříd jsou další řešitelé na 23. a 24. místě z celkového počtu 61. účastníků v této kategorii,
to je skvělý výkon, oba jsou v 8. třídě, mohou tak soutěžit příští rok znovu.
V kategorii GH (6. a 7. třídy) se stal žák DV ze 6. třídy úspěšným řešitelem na 18.-19. místě.
https://olympiada.astro.cz/

 

IT-SLOT (soutěž v informatice a logice)

Soutěžní úlohy pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jsou zaměřeny na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování) a také na matematické a logické myšlení. Prvního kola letošního ročníku se zúčastnilo 8284 žáků ze 187 škol. Z naší školy se ho 11.11.2022 zúčastnilo 24 zájemců z 8. a 9. tříd.

Žákyně 9.A skončila na úžasném 43. místě (z 8284) a postoupila do celorepublikového finále, ve kterém dne 14.12.2022 obsadila 42. místo.

Zároveň bylo zveřejněno 10 škol s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka a naše škola se umístila na krásném 7. místě (ze 187 účastnících se škol).

Top 10 školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obvodním kole soutěže IT-SLOT konaném 14.12.2022 se naše žákyně umístila na 42. místě.

IT-Slot 2 fotky

 

 

Bobřík informatiky 

Bobřík informatiky (http://www.ibobr.cz/) je soutěž, která probíhá na školách online, u počítačů. Otázky jsou vybírány z oblasti algoritmizace, porozumění informacím a jejich reprezentacím, řešení problémů spojených s počítači, úloh na informační gramotnost i programování. Test obsahuje otázky lehké, střední a těžké. Po skončení testu se soutěžící ihned dozví, kolik bodů získal, které úlohy odpověděl správně. Soutěž je organizována v listopadu pro žáky od 4. ročníku ZŠ až po maturitu. Z naší školy se ho letos zúčastnili všichni žáci 4. až 9. tříd, kteří byli v den soutěže ve škole. V kategorii MINI se stalo 37 žáků úspěšnými řešiteli, v kategorii Benjamin (6. a 7. třída) jich bylo úspěšných 41 a v kategorii KADET jich uspělo 13. Žáci z Ukrajiny mohli soutěžit buď v českém nebo ukrajinském jazyce. Zadání i řešení soutěžních úloh se využilo i v dalších hodinách informatiky.

Ukázka ze soutěže

 

Pythagoriáda 2022

Školní kola matematické soutěže Pythagoriáda (https://www.pythagoriada.cz/) proběhly v ZŠ Písnická 24. a 25.11.2022, celkem se ho zúčastnilo 142 žáků 5. – 9. tříd. Devět z nich se stalo úspěšnými řešiteli a do obvodního kola postoupilo šest z nich (postupová hranice pro ZŠ byla 11 bodů z 15 možných). Obvodní kolo se konalo 22.11.2022.

 

Matematická soutěž MaSo

Matematické soutěže MASO se dne 9.11.2022 v MFF UK Malostranská účastnil 1 tým (více týmů se nepodařilo zaregistrovat). V soutěži nejde jen o počítání příkladů, ale za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Hra je každý rok jiná.

Tým složený ze tří žáků 9. ročníků č. 186 „Šimkusovi šikulové“ obsadil 40. místo z 85 soutěžících týmů v této budově, pokud by se hodnotily základní školy zvlášť, skončil by tým na krásném 4. místě, celorepublikově se tým umístil na 131. místě z 253 týmů.

Gratulujeme jim a děkujeme za reprezentaci školy.

soutěž obrázek z průběhu

 

Logická olympiáda

V krajském kole (Praha) získal 4.11.2022 žák naší školy nádherné 10. místo z 52 účastníků. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Logická olympiáda – vzhledem ke komplikovanému souhlasu rodičů s účastí žáků v této soutěži byla letošní školní rok žákům pouze nabídnuta, zájemci se mohli zaregistrovat doma.

V kategorii A žáků 3. až 5. tříd žák 5.A  obsadil 30. místo (z 1969. účastníků) a postoupil do krajského kola, této kategorie se zúčastnilo 22 žáků naší školy. V kategorii B, tj. 2. stupeň ZŠ se zúčastnilo 8 žáků a v kategorii 1. a 2. tříd dalších 5 žáků.

Logo soutěže