ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Soutěže

IT-SLOT (soutěž v informatice a logice)

Soutěžní úlohy pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jsou zaměřeny na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování) a také na matematické a logické myšlení. Prvního kola letošního ročníku se zúčastnilo 8284 žáků ze 187 škol. Z naší školy se ho 11.11.2022 zúčastnilo 24 zájemců z 8. a 9. tříd.

Žákyně 9.A skončila na úžasném 43. místě (z 8284) a postupuje do celorepublikového finále, které se bude konat 14.12.2022. Zároveň bylo zveřejněno 10 škol s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka a naše škola se umístila na krásném 7. místě (ze 187 účastnících se škol).

Top 10 školy

 

Bobřík informatiky 

Bobřík informatiky (http://www.ibobr.cz/) je soutěž, která probíhá na školách online, u počítačů. Otázky jsou vybírány z oblasti algoritmizace, porozumění informacím a jejich reprezentacím, řešení problémů spojených s počítači, úloh na informační gramotnost i programování. Test obsahuje otázky lehké, střední a těžké. Po skončení testu se soutěžící ihned dozví, kolik bodů získal, které úlohy odpověděl správně. Soutěž je organizována v listopadu pro žáky od 4. ročníku ZŠ až po maturitu. Z naší školy se ho letos zúčastnili všichni žáci 4. až 9. tříd, kteří byli v den soutěže ve škole. V kategorii MINI se stalo 37 žáků úspěšnými řešiteli, v kategorii Benjamin (6. a 7. třída) jich bylo úspěšných 41 a v kategorii KADET jich uspělo 13. Žáci z Ukrajiny mohli soutěžit buď v českém nebo ukrajinském jazyce. Zadání i řešení soutěžních úloh se využilo i v dalších hodinách informatiky.

Ukázka ze soutěže

 

Pythagoriáda 2022

Školní kola matematické soutěže Pythagoriáda (https://www.pythagoriada.cz/) proběhly v ZŠ Písnická 24. a 25.11.2022, celkem se ho zúčastnilo 142 žáků 5. – 9. tříd. Devět z nich se stalo úspěšnými řešiteli a do obvodního kola postoupilo šest z nich (postupová hranice pro ZŠ byla 11 bodů z 15 možných). Obvodní kolo se konalo 22.11.2022.

 

Matematická soutěž MaSo

Matematické soutěže MASO se dne 9.11.2022 v MFF UK Malostranská účastnil 1 tým (více týmů se nepodařilo zaregistrovat). V soutěži nejde jen o počítání příkladů, ale za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Hra je každý rok jiná.

Tým složený ze tří žáků 9. ročníků č. 186 „Šimkusovi šikulové“ obsadil 40. místo z 85 soutěžících týmů v této budově, pokud by se hodnotily základní školy zvlášť, skončil by tým na krásném 4. místě, celorepublikově se tým umístil na 131. místě z 253 týmů.

Gratulujeme jim a děkujeme za reprezentaci školy.

soutěž obrázek z průběhu

 

Logická olympiáda

V krajském kole (Praha) získal 4.11.2022 žák naší školy nádherné 10. místo z 52 účastníků. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Logická olympiáda – vzhledem ke komplikovanému souhlasu rodičů s účastí žáků v této soutěži byla letošní školní rok žákům pouze nabídnuta, zájemci se mohli zaregistrovat doma.

V kategorii A žáků 3. až 5. tříd žák 5.A  obsadil 30. místo (z 1969. účastníků) a postoupil do krajského kola, této kategorie se zúčastnilo 22 žáků naší školy. V kategorii B, tj. 2. stupeň ZŠ se zúčastnilo 8 žáků a v kategorii 1. a 2. tříd dalších 5 žáků.

Logo soutěže