ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Provoz školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

dle nařízení vlády od 3. 5. 2021 začíná rotační výuka pro žáky II. stupně. Jeden týden jsou žáci ve škole (dle níže uvedeného rozpisu), druhý týden probíhá distanční vzdělávání. Výuka na I. stupni dále pokračuje ve stejném režimu.

Prezenční výuka:

Od 3. 5. 2021 třídy: 1. B, 2. B, 2. C, 3. B, 4. B, 5. B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B

Od 10. 5. 2021 třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

Příchod žáků:

Krhanická – Žáci budou čekat mezi 7:45 a 7:50 u vstupů do budovy. V 7:45 tam již bude čekat učitel, který žáky odvede do třídy nejpozději v 7:55.

Hlavní budova – Žáci budou čekat mezi 7:45 a 7:50 (třídy II. stupně od 7:40 do 7:45) u přiřazených vstupů. V 7:45 (7:40) tam již bude čekat učitel, který žáky odvede do třídy nejpozději v 7:55 (třídy II. stupně v 7:50). V případě pozdního příchodu (lékař apod.) využije žák hlavního vchodu a nahlásí se na vrátnici školy.

 1. 3. třídy a 2. B, 6. a 7. třídy – hlavní vchod
 2. 4., 8. a 9. třídy – vchod z bočního parkoviště
 3. 5. třídy – vchod u tělocvičen
 4.  Skupina IZS přístup do školy hlavním vchodem od 7:30, odchod domů stejný jako doposud (vchod od hřiště přes družinu)

 

Školní stravování od 3. 5. 2021

Žáci strávníci na distančním vzdělávání mají možnost od 3. 5. 2021 se stravovat ve školní jídelně za těchto podmínek:

· Výdej obědů: 11:00 – 11:30 

· Dodržování platných nařízení MZd (návleky na obuv při vstupu do školy – jsou k dispozici, ochrana dýchacích cest, rozestupy, dezinfekce rukou, omezit kontakty, nezdržovat se v jídelně…)

· Do školní jídelny nesmí přijít rodič, žák v karanténě nebo izolaci.

Strávníci na prezenční výuce budou chodit do školní jídelny po vyučování a budou automaticky přihlášeni.

Strávníci na distančním vzdělávání nebudou automaticky přihlášeni, musí se každý individuálně přihlásit!

 

Testování žáků:

Testování se realizuje 2x týdně pro žáky 2. stupně, vždy v pondělí a čtvrtek ve škole. Pro žáky 1. stupně nově platí, že se testují pouze 1x týdně vždy v pondělí. Pokud žák nastoupí poprvé v daném týdnu do školy v jiný den, bude otestován v den nástupu. Testování bude probíhat ve třídách za dodržení podmínek daných MŠMT. Testování je podmínkou pro prezenční výuku.

Pokud s testováním nesouhlasíte, žák je automaticky omluven z prezenční výuky a má nárok na studijní podporu (ne na distanční výuku).

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Pokud v pondělním testování zachytíme pozitivního žáka, odchází do vyhrazené místnosti a čeká na vyzvednutí rodičem či pověřenou osobou (prarodič apod.).  Žáky 1. stupně je nutné vyzvednout. Pak kontaktujete ošetřujícího lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. V případě negativního PCR testu se žák může vrátit do školy k prezenční výuce (potvrzení je nutné dodat škole). V případě pozitivního PCR testu se nastavuje karanténa podle aktuálních opatření.

Pokud zachytíme pozitivního žáka při čtvrtečním testování, odesílá se domů celá třída. Zde je tedy nutné zajistit si vyzvednutí a pravděpodobně i hlídání na čtvrtek i pátek. Pozitivní žák je lékařem odeslán na PCR test a zbytek třídy čeká na jeho výsledek (ze školy nebudou rodiče získávat informaci se jménem testovaného, pouze obecnou informaci o průběhu testování). V případě negativity se třída vrací k prezenčnímu vyučování (pokud bude možné výsledek získat ještě ve čtvrtek – nepravděpodobné), či spíše nejsou nařízena žádná karanténní opatření. V případě pozitivity je pak celá třída umístěna do karantény (lékař či KHS pošle žáky na PCR testy podle aktuálních pravidel).

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole Zde jsou instruktážní videa včetně info letáku. Lze nacvičit výtěr z nosu doma pomocí vatových tyčinek apod. Opravdu stačí pouze zasunout vrchní část tyčinky (s pěnovou hlavičkou) do nosu, není potřeba dosahovat nikterak daleko.

 

Koho se testování netýká?

Testovat se nemusí žáci, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění Covid 19 – dokládá se potvrzení lékaře, potvrzení pozitivního testu v příslušném datovém rozmezí apod. Antigenní testování 2x týdně lze nahradit PCR testem 1x týdně starým maximálně 48h (ten ale nezajišťuje škola).

 

Roušky:

Žáci na PV musí mít na ústech min. zdravotnickou roušku, možno nahradit respirátorem či certifikovanou nano rouškou. Budeme se snažit realizovat vzdělávání co nejvíce venku, jak počasí a kapacity dovolí.

 

Konzultace:

Zůstává možnost individuálních konzultací ve škole podle stávajících pravidel. Zavede se možnost skupinových konzultací v počtu až 6 žáků + učitel, zatím pro deváté ročníky, postupně pro další. Pro individuální konzultace nebude nutný antigenní test.

 

Družina:

Družina pojede v systému homogenních skupin po třídách, které se nemohou míchat. Její provoz bude začínat po konci vyučování žáků a končí v 17:00h (ranní družina nebude v provozu). Bude zajištěna pro všechny žáky, kteří družinu běžně navštěvují.

 

IZS třída

IZS třída v původním režimu nebude fungovat. Pro žáky naší školy ale pojedeme ve stejném režimu. Změna tedy je, že činnost nezajišťuje magistrát, ale škola sama a pouze pro své rodiče. Seznam profesí s nárokem viz. níže. Pro další detaily ohledně této varianty IZS třídy se obracejte na paní ředitelku Mgr. Evu Čulíkovou na emailu: culikova@zspisnicka.cz.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve škole, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Ošetřovné:

Nárok na ošetřovné zůstává pro žáky do 10 let a to i střídavě v rámci rotační výuky, případně nabíhá, pokud je žák odeslán domů (např. po čtvrtečním testování). Detailní info naleznete https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Prevence:

V rámci co největší prevence rizika nákazy ve třídách, prosíme, rodiče, aby neposílali žáky do školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů rýmu / ucpaný nos bolest hlavy

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Veškeré opatření v původním znění naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/page/1/

 

Vedení školy