ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Projekt LifeVest

Projekt LifeVest pro deváté a osmé ročníky naší školy
LifeVest_ZŠ Pilotní škola

Projekt LifeVest pro 9. A a 9. B 27.2.  a pro 8.A se bude konat dne 22.3.2023 od 9:30 – 13:30 a pro 8.B dne 27.3. 2023 od 9:30 – 13:30.

Koučovací workshopy Pro ZŠ: https://www.lifevest.cz/

Jsme profesionální koučové s profesními zkušenostmi ze školního prostředí. Naší nabídkou reagujeme na poptávku škol po externí odborné pomoci, která by byla citlivá, praktická a především účinná. Pomáháme žákům, aby si uvědomili šance i rizika své situace a promysleli si osobní strategii v náročných tématech jako volba povolání nebo zvládnutí maturity. Do života si z našich workshopů žáci odnášejí hlubší sebepoznání, zdravější sebevědomí, vyšší odpovědnost, schopnost lépe studovat, pracovat se stresem či se rozhodovat.

Naše workshopy jsou „záchrannou vestou“ pro školáky na jejich cestě životem

JAK NA ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ

Anotace

Workshop je určen žákům 8. a 9. tříd základní školy, kteří promýšlí své směřování ohledně dalšího studia a budoucího povolání. Cílem této vzdělávací aktivity je hlubší sebepoznání žáka, posílení vnímání hodnoty sebe sama a zvýšení odpovědnosti za své rozhodnutí.

Workshop pomáhá žákům pochopit jejich vnitřní identitu a dává jim prostor zamyslet se nad osobními překážkami a potřebami, což je základem pro jejich sebedůvěru, sebeřízení a odolnost vůči stresu. Účastníci si uvědomí, že každý člověk je něčím unikátní a že odkrytí tohoto potenciálu je startovacím můstkem pro spokojený pracovní i osobní život.

První část setkání je věnována porozumění problematiky volby povolání. Žáci si promýšlí pojmy jako smysl života, osobní vize, povolání, kariéra a též faktory ovlivňující jejich rozhodování. Vzájemné sdílení pohledů za pomoci kouče pomáhá k rozšíření vlastní perspektivy a získání nadhledu nad svou aktuální situací.

V druhé části se věnujeme mapování osobních talentů a zájmů, které jsou první nápovědou k tomu, jak se rozhodovat. Dále se zaměřujeme na hlubší vrstvy – odhalujeme své silné stránky a důležité životní hodnoty, což je pro správnou volbu povolání klíčové. Závěr setkání cílí na propojení získaných informací s podstatou spokojeného života v rámci volby povolání a vytváření osobní vize.

obrázek webové stránky lifevest.cz