ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Čarodějnické dopoledne 26.4.

Filipojakubská noc, starý pohanský svátek, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů. Již starými Kelty byl považován za nejvýznamnější den v roce, protože tímto svátkem nastupovalo kalendářní jaro plné radosti a veselí.

Také ve škole jsme se rozhodli oslavit tento svátek. Žáci 7.B připravili pro žáky 1.- 5.třídy veselé dopoledne. Za slunného dne probíhala na školní zahradě řada zábavných soutěží. Mohli jsme vidět let čarodějnic, slalom na koštěti, zahánění černé kočky, čarodějnické puzzle nebo skoky v pytlích. Všichni soutěžící dostali za splnění disciplíny sladkou odměnu.

Za přípravu a realizaci patří žákům 7.B poděkování a mimořádná pochvala.

Jana Fialová