ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Budoucnost Vašich dětí

Vážení rodiče,

dne 27. 11. 2023 organizují školské odbory jednodenní výstražnou stávku.

Důvodem je pokračující destrukce základního a středního školství a opakované nekoncepční kroky, které vedou k rozkladu školské soustavy.

Blíží se okamžik kdy:

  1. Vaše děti nebude mít kdo učit – kvalitního kvalifikovaného pedagoga informatiky, matematiky, fyziky a chemie dnes nemohou najít gymnázia natož základní školy. Kvalifikovaného pedagoga pro první stupeň v Praze nemůže naše škola sehnat již TŘI ROKY.
  2. Vaše děti se nebudou moci stravovat ve školní jídelně a nebude nikdo, kdo by uklízel prostory školy – platové tarify nepedagogických pracovníků jsou již dnes pod zákonnou hranicí minimální mzdy. Nepedagogickým pracovníkům škol se propadnou platy o 22 %. Dojde k propuštění 17 000 nepedagogických pracovníků (respektive ke zrušení 8 000 neobsazených míst a propuštění 9 000 nepedagogů). Platy nepedagogických pracovníků budou ředitelé škol nuceni dorovnat z peněz původně určených na nenárokové části platu učitelů, což již několik let činí. V naší škole již dnes máme trvalý podstav pracovníků v kuchyni i na pozici úklidu – NIKDO SE NA UVOLNĚNÉ POZICE NEHLÁSÍ!
  3. Vaše děti se budou od příštího roku učit cizí jazyky ve skupinách po 22 žácích místo současných 11-15, výuka dělené informatiky skončí. MŠMT aktuálně navrhuje novelizovat nařízení vlády k PHmax (s platností od 1. 9. 2024), které by znamenalo jeho snížení pro střední školy o 15 % a pro základní školy o 6 %.
  4. Pro Vaše děti školy nebudou mít peníze na pomůcky a vybavení. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), z nichž školy nakupují mimo jiné učebnice a pomůcky pro žáky nebo hradí dopravu žáků na plavecký výcvik, se v roce 2022 snížily veřejným školám o skoro 1 miliardu korun oproti roku 2021 a v roce 2024 se mají snížit o 323 milionů korun oproti letošku (o 12,3 %). To vše v období zcela bezprecedentní inflace.