Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče,
po zjištění zájmu rodičů o kroužky zveřejňujeme seznam otevřených kroužků, do kterých jsou automaticky přihlášené všechny děti evidované (emailem nebo přihláškou v případě kroužků přípravy k příjímacím zkouškám) ke dni 24.09.2018:

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky: v úterý 15:20 - 16:20. Cena 1300Kč za 25 lekcí

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka: ve čtvrtek 14:00 - 15:00 . Cena 1300Kč za 25 lekcí

Šikovné ruce: Po 15:30-17:00 1x za 14 dní, 3. a 4. třídy, 700,- Kč/pololetí

Anglický jazyk pro prvňáčky: Čt 14:00-15:00, žáci 1. tříd, 900,- Kč/pololetí (15 lekcí)

Informace pro přihlášené: částku prosím uhraďte do 30.9.2018 na účet školy 35‑78874349/0800 s uvedením variabilního symbolu = evidenčního čísla dítěte = kód žáka (uvedeném v ŽK), do poznámky pro příjemce napište „Příjmení dítěte a název kroužku". Možná je také platba v hotovosti v kanceláři školy. Jiné způsoby úhrady nejsou z administrativních důvodů umožněny. Děkujeme za pochopení.

O ostatní kroužky z nabídky zajišťované základní školou nebyl dostatečný zájem a tudíž nebudou otevřeny. O zbývajících kroužcích budete informováni odpovědnou soukromou agenturou.Vážení rodiče,
pro letošní školní rok došlo k úpravě kroužků. Některé kroužky budou zajišťovat jako doteď externí firmy, které pomocí letáků či webových formulářů přednesou svoji nabídku a zajistí přihlašování a platby podle svých požadavků. Druhou skupinou budou kroužky zajišťovány a organizovány přímo školou.

Kroužky zajišťovány externími pracovníky:

  • Kroužek šachů: út 15:40-16:25, hlavní budova
  • Aerobik: Po 15:00-16:00, gymnastický sál v objektu Krhanická
  • Mažoretky: Pá 14:00-15:00, gymnastický sál v objektu Krhanická
  • Kroužky paní učitelky Křížové - viz. letáčky
  • Bricks 4 kids: Po 14:00-14:50 (www.bricks4kidz.cz/prahajih)
  • Agentura Kroužky (Informace a nabídku dostanete formou letáku, v průběhu září, kde bude popsán i následující postup přihlášení do kroužků. Veškeré případné dotazy směřujte na agenturu Kroužky: info@kroužky.cz, www.krouzky.cz nebo tel. 777133639
    Leták s otevřenými kroužky k nahlédnutí ZDE
Tyto výše jmenované kroužky vedou externí pracovníci a škola pouze pronajímá těmto firmám prostory. Veškeré dotazy, přihlášky, platby a případné připomínky směřujte na dané organizace.Copyright © 2009-2019 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet