Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÉ  PORADENSTVÍ

 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň: Mgr. Hana Tichá, e-mail: ticha@zspisnicka.cz

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň: Mgr. Daniela Fáberová, e-mail: faberova@zspisnicka.cz

 

Konzultační hodiny

Pro rodiče: čtvrtek 12.30 - 13.30 h

Domluvte, prosím, návštěvu předem (telefonicky, e-mailem,..).

Po dohodě je konzultace možná i jiný den.


Pro žáky a pedagogy: kdykoliv po dohodě

 

Obsah činnosti výchovné poradkyně

  • poskytování poradenství a pomoci při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, neomluvená absence,....)
  • vedení dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě a vyhodnocování účinnosti individuálních vzdělávacích plánů
  • pomoc při vyhledávání a péči o žáky nadané a talentované
  • poskytování poradenství v oblasti volby povolání a výběru vhodné střední školy, nabídka profitestů, informace o studijních možnostech, vedení dokumentace spojené s volbou povolání
  • zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s pedagogicko - psychologickou poradnou
  • spolupráce s dalšími odborníky - středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, kurátory pro mládež, oddělením péče o dítě,...

 

Rodiče, pedagogové i žáci si mohou domluvit schůzku s psycholožkou Mgr. Ivou Koňaříkovou a speciální pedagožkou Mgr. Lenkou Novotnou z pedagogicko - psychologické poradny, které mají pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 9 do 13 hodin konzultační den ve škole (kabinet výchovných poradkyň v přízemí).

Pro  školní rok 2017/2018 poskytuje Základní škola Písnická v Praze 12 služby školního psychologa:

Školní psycholog Mgr. Pavla Kreklová

Psycholog, psychoterapeut a krizový intervent.

Najdete mě:

V pracovně školního psychologa v prvním patře školy ve středu a čtvrtek 8-17h.

Kontakt:

Telefon: 777 485 535

E-mail: kreklova@zspisnicka.cz


Konzultace:

Domluvte, prosím, návštěvu předem (telefonicky či e-mailem), žáci a učitelé mohou i osobně.

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakty

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 12, Barunčina 11, Praha 4 - Modřany

www.ppp-modrany.cz

Mgr. Iva Koňaříková:

telefon: 241 772 412, 241 774 672, e-mail: konarikova@ppp-modrany.cz

Mgr. Lenka Novotná:

telefon: 241 772 412, 241 774 672, e-mail: novotna@ppp-modrany.cz

Copyright © 2009-2018 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet