Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Akce školy 2019/2020

Beseda pro rodiče 13.11.2019

.

Přednáška pro rodiče byla velmi poutavá, rodiče se zdrželi až do 20h a ještě pak zástupce NCBI odpovídal na jejich dotazy.


-------------------------------------------

Vážení rodiče,

dne 13. listopadu 2019 se od 17:30 uskuteční třídní schůzky. Po nich se v jídelně školy od 18:30 bude konat beseda pro rodiče na téma Online světy našich dětí a co my s tím (= "internet našich dětí").
Jste srdečně zváni. 

V besedě nad tématy online aktivit dětí a mládeže na internetu se budeme zabývat především existencí digitální stopy a jejího dopadu na online i offline životy uživatelů, čím a jak ji děti vytvářejí a jak může být pro ně nebezpečná.
Probereme si základní internetová rizika, ke kterým patří kybergrooming, sexting, stalking, násilné projevy, úniky fotografií a související projevy vydírání, probereme si nejpoužívanější sociální sítě, aktuální trendy a související rizika (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat), pohovoříme o nebezpečných výzvách (Blue Whale Challenge–Modrá velryba, Cinnamon challenge, Ice Bucket Challenge apod.), povíme si o základní obraně proti kyberšikaně a zmíníme stránky se závadným obsahem, na které děti a mládež při svých toulkách internetem také mohou narazit (stránky nabádající k sebepoškozování, anorexii a bulimii).
Nezapomeneme na návykové chování a související rizika závislosti (Twitch.tv, E-sporty, nadměrné užívání mobilů). Ukážeme si také některé nástroje rodičovské ochrany.
Pokud bude čas, podíváme se na videa, která mohou rodičům pomoci vysvětlit dětem nutnost ochrany v online prostředí:
– "Oldřiška hledá kluka z autobusu" (digitální stopa)
– "V síti" (vystavování dětí sexuálně explicitnímu obsahu a sexuální obtěžování)
– "Child predator experiment" (jak je snadné vylákat dívky na schůzku v reálném prostředí)

Besedu pro rodiče připraví organizace
"Národní centrum bezpečnějšího internetu"
a je financována z grantu „O2 chytrá škola“ O2 chytrá škola

Copyright © 2009-2020 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet