Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Finanční gramotnost březen 2018

Týden finanční gramotnosti

Finanční gramotnost pro 6. ročníky

Dne 14.3.2018 byla pro žáky obou šestých tříd připravena přednáška na téma "Rodinný rozpočet" v rámci týdne finanční gramotnosti. Přednášku pro žáky připravila Ing. Pavla Mandíková, povídala si s nimi o příjmech a výdajích rodiny, žáci mile překvapili svými vědomostmi. Na závěr všichni žáci vyplnili kvíz, aby prokázali nově získané znalosti.

Žáci dostali za úkol zamyslet se nad hospodařením s penězi, které jim jsou svěřovány - tedy kapesné, zapisovat si během měsíce března a dubna, za co peníze utrácí a jak je případně dostávají (dárky apod.). Ti, co žádné kapesné nemají, si rozmyslí, jak by s penězi hospodařili, kdyby nějaké kapesné dostávali, částky si tedy mohou vymyslet... Formulář

 

Finanční gramotnost pro 8. ročníky

Dne 16.3.2018 byla pro žáky obou osmých tříd připravena v rámci týdne finanční gramotnosti beseda s paní podnikatelkou Janou Merunkovou držitelkou ocenění "Podnikatel roku 2004 v Praze 7", umístění v TOP 5 Neziskovka roku 2014 se společností yourchance o.p.s., jejíž je ředitelkou. Žáci měli možnost se jí na cokoliv zeptat, např. jak začínala, když zakládala svou první firmu, kde získala peníze a kolik jich potřebovala. Postupně se dozvídali, jaké schopnosti konkrétně ona potřebuje. Paní Merunková vedla žáky k zamyšlení nad sebou, co každý z nich umí, v čem je jedinečný, co by chtěl kdo z nich rozvíjet, čeho by chtěli dosáhnout a co jsou proto ochotni udělat… i tato zamyšlení patří do finanční gramotnosti…

 

Autor: Mgr. Jana Vlková
Copyright © 2009-2019 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet