Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

31.03.2020

INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

Vážení rodiče a žáci, uveřejňujeme na našich stránkách pro Vás informace o změně v přijímacím...
18.03.2020

ZÁPIS

Vážení rodiče, vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR...
10.03.2020

OŠETŘOVNÉ - INFO PRO RODIČE

Aktualizace na základě informací MPSV: Informace pro rodiče žáků školy Jak jistě...
10.03.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je nařízeno v...
09.03.2020

Projekt ptáci

V ZŠ Písnická je ve spolupráci s organizací ORNITA realizován projekt věnovaný ptákům vyskytujících se...

02.03.2020 - Informace ke Koronaviru Covid 19

Informace ke Koronaviru Covid 19
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí a žáků školy informujeme veřejnost a dále přikládáme Doporučení MZ ČR:

V současné době ve škole nezavádíme mimořádná opatření, zajišťujeme běžnou hygienu žáků a pravidelný úklid všech prostor školy. Věnujeme ale zvýšenou pozornost kontrole sociálních zařízení, tak aby bylo vždy zajištěno mýdlo pro mytí rukou, jednorázové ručníky pro osoušení a přívod teplé vody. Sledujeme zdravotní stav dětí a žáků školy, v případě změny jejich zdravotního stavu informujeme bez zbytečného odkladu jejich zákonné zástupce. Připomínáme dětem a žákům základní hygienické návyky a postupy při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie:
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).
Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?
• dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
• pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
• používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
• nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny - tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál).

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.
Mohu cestovat do severní Itálie?
Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.


Copyright © 2009-2020 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet