Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

08.10.2019

Doučování studenty VŠ PfUK

Doučování zajišťovaného studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, se kterým jste se setkali již v...
30.09.2019

Sběr papíru - výsledky

Vyhodnocení sběru papíru 23.-25.9.2019 a odkazy na sběry předešlé najdete na stránkách školy Výuka...
15.09.2019

Aktuální projekty ZŠ Písnická

Aktuální projekty ZŠ Písnická najdete pod Výuka --> Akce školy 2019/2020...
13.09.2019

Studijní cesta do Lisabonu s NIDV

Na konci srpna jsem absolvovala studijní cestu do Portugalska a to do hlavního města Lisabonu v rámci...
02.09.2019

Svačinky - ZŠ a gymnázium Písnická

Čerstvé svačinky opět od 3. září přímo ve škole! Objednávat můžete již nyní na ...

08.10.2019 - Doučování studenty VŠ PfUK

Doučování zajišťovaného studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, se kterým jste se setkali již v minulých letech. Obsah zůstává stejný, změnila se jen částečně forma přihlašování.

Nadále bude možné využít písemné přihlášky, ale jednoznačně preferujeme elektronický formulář (viz níže).

Univerzita Karlova ve spolupráci s MČ Praha 12, odborem školství, kultury a vzdělávání, zajistila pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování v místě bydliště žáka. Doučují studenti PedF UK, pod supervizí PhDr. Lenky Felcmanové, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky PedF UK. Doučování je zařazeno do projektu Podpora integrace cizinců MČ Praha 12- rok 2019, financovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.

Přihláška bude zaevidována a v případě, že bude nalezen student, který odpovídá potřebám dítěte, budete kontaktováni a bude vám předložena k podpisu smlouva. Účast žáka na doučování je po přihlášení a podepsání smlouvy povinná. Omluvu při onemocnění žáka je nutné doručit OŠK (pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308) nejpozději do 8 hodin v den, kdy doučování probíhá.

Vyplněním přihlášky dává zákonný zástupce výslovný souhlas se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce pro organizaci doučování a pro dokladování doučování pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a OŠK, MČ Praha 12. Souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím OŠK MČ Praha 12, oddělení pedagogicko-organizační, pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308. Osobní a kontaktní údaje budou uchovávány po dobu aktuálního školního roku.

Doučování bude probíhat v místě bydliště dítěte (jiné místo možné ve výjimečných případech po domluvě). Po dobu doučování jsou za dítě zodpovědní rodiče/zákonní zástupci.
1. kolo přihlášek bude uzavřeno 7.10.2019. I po termínu lze posílat přihlášky, ale upřednostněni budou přihlášení z prvního kola a případní žáci z minulého školní roku.
Formulář k přihlášení naleznete na https://1url.cz/@doucovani_p12.

Přihláška ke stažení ZDE


Copyright © 2009-2019 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet