Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

18.06.2019

Nabídka zaměstnání

Základní škola Písnická v Praze 12 přijme kvalifikovaného učitele/učitelku (na plný...
14.05.2019

Čerstvé svačiny ve škole

Vážení rodiče, od pondělí 27. 5. 2019 přicházíme s novinkou, kterou určitě pro vaše děti...
24.09.2018

Realizace projektu

Od 1.10.2018 - 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „OPPPR - 28 Inkluze a multikulturní...
28.11.2017

Podpora společné praxe

  Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg....

08.10.2019 - Doučování studenty VŠ PfUK

Doučování zajišťovaného studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, se kterým jste se setkali již v minulých letech. Obsah zůstává stejný, změnila se jen částečně forma přihlašování.

Nadále bude možné využít písemné přihlášky, ale jednoznačně preferujeme elektronický formulář (viz níže).

Univerzita Karlova ve spolupráci s MČ Praha 12, odborem školství, kultury a vzdělávání, zajistila pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování v místě bydliště žáka. Doučují studenti PedF UK, pod supervizí PhDr. Lenky Felcmanové, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky PedF UK. Doučování je zařazeno do projektu Podpora integrace cizinců MČ Praha 12- rok 2019, financovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.

Přihláška bude zaevidována a v případě, že bude nalezen student, který odpovídá potřebám dítěte, budete kontaktováni a bude vám předložena k podpisu smlouva. Účast žáka na doučování je po přihlášení a podepsání smlouvy povinná. Omluvu při onemocnění žáka je nutné doručit OŠK (pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308) nejpozději do 8 hodin v den, kdy doučování probíhá.

Vyplněním přihlášky dává zákonný zástupce výslovný souhlas se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce pro organizaci doučování a pro dokladování doučování pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a OŠK, MČ Praha 12. Souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím OŠK MČ Praha 12, oddělení pedagogicko-organizační, pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308. Osobní a kontaktní údaje budou uchovávány po dobu aktuálního školního roku.

Doučování bude probíhat v místě bydliště dítěte (jiné místo možné ve výjimečných případech po domluvě). Po dobu doučování jsou za dítě zodpovědní rodiče/zákonní zástupci.
1. kolo přihlášek bude uzavřeno 7.10.2019. I po termínu lze posílat přihlášky, ale upřednostněni budou přihlášení z prvního kola a případní žáci z minulého školní roku.
Formulář k přihlášení naleznete na https://1url.cz/@doucovani_p12.

Přihláška ke stažení ZDE


Copyright © 2009-2019 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet